Redigeren

Is de tekst waar je zolang over na hebt gedacht, voor iedereen helder? Of kom je in een later stadium nog wel eens ‘vergissingen’ tegen, die eerder over het hoofd gezien zijn? Het is verstandig om vlak voordat de tekst naar een drukkerij gaat, verzonden of geplaatst wordt, te laten redigeren.

Redigeren is de tekst checken op overbodige woorden, onnodige herhalingen, taal- of stijlfouten en daarnaast een toets of de tekst begrijpelijk en voldoende interessant is. Behoed jezelf voor valkuilen en zorg dat je tekst de moeite van het lezen waard is!